تداوم گشت مشترک ویژه؛ جمعه بازار آباده

بازرسان اداره صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف ، بسیج اصناف و شبکه بهداشت و درمان با حضور مرادی نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آباده در دو شیفت صبح و عصر بصورت مستمر و با جدیت به رصد بازار ، کنترل قیمت ها ، درج قیمت ها مطابق میدان تره بار اصفهان و شیراز، موارد بهداشتی و رسیدگی به شکایات مردمی می پردازند.