مراسم استقبال از شهید گمنام در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام آباده