نظارت و بازرسی از نانوایی های سطح شهر آباده

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آباده، گشت مشترک نظارت و بازرسی از نانوایی های سطح شهر آباده با حضور بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت، اتاق اصناف و بسیج اصناف انجام شد.

در این بازدید: وضعیت کیفیت نان ، وزن چانه و نان ، وضعیت ارائه خدمات نانوایان به شهروندان، موجودی آرد و موارد بهداشتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ضمن تشکر از نانوایان مورد تأیید، تعطیلی خود سرانه برخی نانوایی ها و عدم وجود نان در زمان مقرر در برخی از نانوایی های و برخی موارد دیگر مشاهده و تذکرات لازم ارائه و چند پرونده تعزیزاتی تشکیل شد.