می توان به سل پایان داد …

سل یک بیماری عفونی واگیر می باشد و این بیماری از سال های بسیار دور وجود داشته و افراد بسیار مشهوری نیز در دنیا به این بیماری مبتلا شده اند، با اینکه بیماری سل به راحتی قابل تشخیص بوده و سالهاست که داروهای موثر علیه آن شناخته شده است اما هنوزاین بیماری از 10 علت اول مرگ و میر در جهان است.

میکروب سل می تواند به صورت ذرات ریز وارد هوا شود، این ذرات با سرفه، عطسه، صحبت کردن، خندیدن و یا فریاد زدن در هوا پخش می شود.

این بیماری می تواند تمام اعضای بدن را مبتلا کند، اما بیشترین عضو درگیربیماری سل، ریه ها هستند که حدود 80 درصد موارد را تشکیل می دهند.

مهمترین علامت ها در سل که ریه را درگیر می کند شامل موارد زیر می باشد:

  • سرفه بیش از 2 هفته همراه با خلط یا بدون خلط که گاهی اوقات خلط ممکن است خونی باشد.
  • درد در ناحیه قفسه سینه
  • تب و تعریق شبانه
  • بی اشتهایی
  • کاهش وزن
  • ضعف و بی حالی

نشانه های بیماری در بخش های دیگر بدن بسیار زیاد بوده و بعضی اوقات ممکن است مشابه بیماری های دیگر باشد.

پس نکته اساسی در بیماری سل این است که اگر سرفه مداوم بیش از دو هفته بدون علت خاصی داشتید به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود و یا در روستاها به خانه های بهداشت مراجعه نموده که نمونه خلط از شما گرفته شود و برای آزمایش رایگان به آزمایشگاه سل ارسال گردد.

نکته آخر: بیماری سل قابل درمان است. امروزه اگر بیمار داروهای موجود را به صورت دقیق و کامل مصرف نماید بهبودی حاصل می شود، به شرط اینکه داروهای تجویز شده از سوی پزشک را دست کم به مدت 6 ماه استفاده نماید و خود سرانه داروها را قطع نکند.

درمان ناقص بیماری سل بدتر از درمان نکردن بیماری است که در صورت درمان ناقص، بیمار به داروها ی اولیه سل مقاوم می شود و در این صورت دوره درمان طولانی و تا 2 سال هم ممکن است طول بکشد.

قابل ذکر است: در مرکز بهداشت آباده واحد مبارزه با بیماری های واگیر، درمان بیماری سل رایگان است و حتی اگر بیمار در شهرهای اطراف هم باشد، داروهای مورد نیاز بیمار در اختیار همکاران در مراکز بهداشتی درمانی و یا خانه های بهداشت قرار می گیرد تا به دست بیمار برسانند و پیگیری درمان این بیماری نیز تا آخر صورت می گیرد.

 واحد مبارزه با بیماری های واگیر-مرکز بهداشت شهرستان آباده