بیماری خطرناک بر خلاف نامش! / تب کریمه کنگو

   اهمیت بیماری  :

تب کریمه مهم ترین وگسترده ترین بیماری ویروسی منتقل شونده از طریق کنه می باشد.به دلایل زیر عفونت ویروسی ناشی ازاین  بیماری به عنوان یک تهدید جدی بهداشتی تلقی می شود.

1-مخزن ویروس درطبیعت کنه ها هستند و ویروس درکنه ها و میزبان های مهره دار مختلف  مانند، گاو، گوسفند، بز، شترمرغ، خرگوش و……درگردش است .بنابراین ریشه کنی ویروس عملا امکان پذیر نیست .

2- میزان مرگ و میر این بیماری می تواند قابل توجه باشد به طوری که از هر100  نفری که به این بیماری مبتلا می شوند بین 30تا 50 نفر از بین می روند .

3-این بیماری  دارای قا بلیت سرایت انسان به انسان می باشد و به عنوان یکی از موارد مهم عفونت های بیمارستانی مطرح می باشد.

4-درحال حاضرهیچ گونه واکسن انسانی یا حیوانی مورد تایید علیه این بیماری در دسترس نیست.

نکته مهم دیگر در مورد این بیماری کنه های انتقال دهنده بیماری هستند که حدود  5الی 6  سال درطبیعت زنده می مانند و از طرف دیگر کنه ماده ای که آلوده شود تمام تخم هایش آلوده بوده و در نسل های بعدی متولد شده نیز کنه ها آلوده می باشند.

راه های انتقال:

1-گزش کنه آلوده یا له کردن کنه با دست برهنه

2-تماس مستقیم  باخون و ترشحات و بافت های حیوان آلوده درحین ذبح و تمیزکردن لاشه وخرد کردن گوشت تازه

3-تماس مستقیم با بیمار و تماس با خون ، بزاق – ادرار و مدفوع و استفراغ فرد بیمار می تواند باعث انتقال  بیماری میشود

راههای پیشگیری :

1-محافظت در مقابل گزش کنه :با پوشیدن لباس با رنگ روشن و لباس آستین دار و همچنین جلوگیری از له کردن کنه ها با دست

2-دقت در موقع ذبح دام واستفاده از وسایل حفاظت فردی

3-توصیه به نگهداری گوشت تازه خریداری شده به مدت 24 ساعت (یک روز )در یخچال وسپس خرد کردن گوشت

درپایان متذکر می گردد چنانچه گوشت دام آلوده بلافاصله فریز شود ویروس در دمای منفی بیست درجه سانتی گراد تا یکسال زنده خواهد ماند پس به هیچ عنوان گوشت دام را سریعا فریزن کنید.

واحد مبارزه با بیماری های واگیر- مرکز بهداشت شهرستان آباده