جمعیت جوان جمعیت با نشاط …

به مناسبت بیستم تیر ماه روز جهانی جمعیت :

جمعیت جوان و سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین ارکان موثر بر توسعه هر کشور از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و بستر خلاقیت و پویایی در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی ، اجتماعی را برای آن کشور می نماید .

  • جامعه اسلامی ، بدون بهـره مندی کشور از نهاد خانواده سالم ، سر زنده و با نشاط اصلا امکان ندارد پیشرفت کند.

 (از بیانات مقام رهبری )

  • قوی تر شدن نیازمند ابزارهایی است ، یکی از این ابزارها حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور است .
  • افزایش جمعیت جوان ، با نشاط و سالم ، سرمایه ای برای آینده است .
  • جمعیت با نشاط ، سالم ، پویا و نوآور ، رگ حیاتی یک کشور است .
  • نیروی مولد و جوان به عنوان یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی ، اجتماعی کشورها محسوب می شود، در قیاس با کشورهای منطقه ، روند سالمندی در کشور ما بسیار سریع تر از کشورهایی همانند عراق و پاکستان می باشد .مقابله با سالمندی جمعیت یک تکلیف شرعی است و ظیفه ی جهادی همه حوزه هاست .
  • اساس جامعه سالم تشکیل خانواده و ازدواج است . ازدواج راهی برای تکامل اخلاقی ، تامین سلامت جامعه و بقای نسل است .
  • حفظ کیان خانواده از مهمترین وظایف و مسئو لیتهای زوج و جامعه است .
  • با پرورش فرزندان سالم و صالح ، جامعه سالم و موفقی خواهیم داشت .
  • همبستگی و پشتیبانی اعضای خانواده از یکدیگر در خانواده های پر جمعیت بیشتر است .
  • به فرزند آوری بها دهیم تا مفهوم خاله ، عمه ، عمو و دایی برای آیند گان داستانی تخیلی نشود .

 واحد آموزش و ارتقای سلامت

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده