پیام های ایمنی ترافیک جهت جلوگیری از سوانح و حوادث جاده ای در ایام نوروز

– حادثه تقدیر نیست، انتخاب است.

– تنها دانستن اصول ایمنی کافی نیست، به دانسته هایتان عمل کنید.

– حوادث را متوقف کنید قبل از اینکه حوادث شما را متوقف کنند.

– حین رانندگی از صحبت با موبایل، چک کردن پیام ها و ارسال و دریافت پیام با موبایل خودداری کنید.

– آیا می دانید 60-30 چیست؟ 60درصد حوادث ترافیکی در 30کیلومتری جاده های برون شهری و نزدیک به شهرها اتفاق می افتند.

– بعد از دو ساعت رانندگی، در جای مناسب توقف کنیم، یک فنجان چای یا قهوه بنوشید و 15دقیقه بخوابید.
– سرنشینان خودرو، لطفا حواستان به راننده باشد، هر چند وقت یکبار به صورتش نگاه کنید، با او صحبت کنید و از خواب آلود نبودن او مطمئن شوید.
-همه سرنشینان خودرو (حتی سرنشینان عقب خودرو) باید کمربندهای ایمنی را ببندند.

– با هر 10 کیلومتر افزایش سرعت رانندگی، احتمال تصادف چندین برابرافزایش می یابد.

– استفاده از صندلی مخصوص کودک در خودرو میزان مرگ و مصدومیت را کاهش می دهد.

– برای داشتن سفر ایمن سه کلمه را فراموش نکنیم :
✓ کمربند ایمنی را ببندید : همه سرنشینان خودرو کمربندها را ببندند.
✓ نخوابید: هنگام خواب آلودگی رانندگی نکنید.
✓ سبقت نگیرید: سبقت غیرمجاز نگیرید.
در تصادفات جاده ای صحبت از مرگ یک نفر به تنهایی نیست ،بلکه هر تصادف مرگ یک خانواده است .پس سلامت برانیم

مرکزبهداشت شهرستان آباده-واحد آموزش و ارتقاء سلامت