معرفی چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی آباده

طی مراسمی در فرمانداری شهرستان آباده محمدمهدی یزدانبخش به عنوان چهره ماندگار هنر انقلاب در شهرستان آباده معرفی شد.