اگر کودکی حرف زشت می زند چـه باید کـرد؟

اگــــــر کـودک زیر سـه ســـــال است بــه آن توجه نکنیـد نه مثبت نه منفی تا خاموش شود. این مدت ممکن است بین یک هفته تا یک ماه طول بکشد. اگر هم بالای سه سال تا هفت سال است بهتر است از روش باز استفاده کنید. یادتان باشد شما به عنوان مادر یا پدر نباید به هم بریزید. حرف بد طبیعی است و بچه ها از هر صد مفهومی که یاد می گیرند یکی دوتا حرف بد هم یاد می گیرند و این نشانه خوبی است که شبکه عصبی مغزشان در حال رشد است. اگر کسی توقع داشته باشد فرزندش در هیچ جا و به هیچ عنوان حرف بدی نزند که غیر ممکن است. شما نسبت به آن نباید واکنش منفی نشان دهید و حالتان نباید خراب شود. می بایست با او بازی کنید مثلا آن حرف را برای اشیاء به کار ببریدو این کار را با حال خوب انجام دهید تا جذابیت کلام برایش از بین برود .

(دکتـر رومی)