گزارش تصویری / مراسم تقدیر از پرسنل درمان شهرستان آباده