طرح پی وی اس کلزا در آباده

در این طرح 12 رقم کلزای ایرانی و خارجی در سطح5000 متر مربع کشت شده است.
به گزارش نفیرنیوز و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان آباده ؛ هدف از اجرای این طرح؛ شناسایی ارقام مرغوب، پر محصول و سازگار با شرایط آب و هوایی و افزایش راندمان تولید در واحد سطح از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.
این طرح با همکاری خود کشاورز و با هدف بهبود عملکرد انجام می شود و از نتایح به دست آمده در این طرح می توان در ارتقای عملکرد محصول بهره گرفت.
پس از پایان فصل کاشت ارقام مناسب و پرمحصول جهت توسعه وجایگزین ارقام حساس وکم محصول به کار گرفته خواهد شد .