پایش آفت سن گندم در 3805 هکتار از مزارع آباده

به گزارش عصر آباده و به نقل از  نفیرنیوز، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: با توجه به احتمال آلودگی مزارع به آفت سن گندم,شته روسی و سایر آفات و بیماریهای غالب منطقه، کارشناسان جهاد کشاورزی و مدیران پهنه، اقدام به پایش,ردیابی و اندازه گیری میزان تراکم آفات و بیماری ها در مزارع غلات این شهرستان می نمایند.
یعقوبی افزود: سن غلات از مهمترین آفات گندم و جو است که با تغذیه از این گیاهان در مراحل مختلف رویشی, کاهش عملکرد وکاهش خاصیت نانوانی را به همراه دارد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به بارش های اخیر و مناسب بودن درجه حرات و رطوبت هوا,شرایط استقرار آفات و بیماری های قارچی در مزارع گندم فراهم است,لذا از کلیه کشاورزان شهرستان تقاضا می گردد با مراجعه به مراکز شش گانه جهادکشاورزی, نسبت به ردیابی و کنترل آفات و بیماری های مذکور اقدام نمایند. گفتنی است شهرستان آباده در سال جاری هزارو 805 هکتار کشت گندم آبی و دوازده هزار و702هکتار گندم دیم دارد.