مردم آباده به کمک مظلومان غزه شتافتند…

مردم شهرستان آباده با کمک نقدی خود تا کنون بالغ بر یک میلیارد ریال، به یاری مردم مظلوم غزه شتافتند. مدیرکمیته امداد امام خمینی ره آباده درگفتگو با صفایی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت با...