فرودگاه آباده سراب یا واقعیت ؟

خلبانان همچنان به دنبال فرودگاه آباده در آسمان شمال فارس سرگردانند…   بر اساس اخبار واصله تمامی خلبانان اعلام کرده اند که هیچ کدام از آنان در فرودگاه دیگری حاضر به فرود نبوده وتا...