میراث ابراهیم؛ بت انحصار مجوزها شکست

یکی از بیاد ماندنی‌ترین میراث دولت شهید رئیسی، شکستن سد انحصارها و برچیدن امضاهای طلایی از مسیر شروع کسب و کارها بود.

تا پیش از استقرار دولت سیزدهم، فعالین اقتصادی برای دریافت مجوز کسب و کار باید روانه راه پله‌های ادارات و اتحادیه ها می‌شدند و علاوه بر صرف هزینه های سنگین، ماه‌ها به انتظار می‌نشستند.

اما با راه اندازی درگاه ملی مجوزها، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و کاغذبازی‌ برای دریافت مجوز نیست.

از ابتدای فعالیت این درگاه تا روز شهادت آیت الله رئیسی بیش از ۴ میلیون مجوز از طریق درگاه صادر و یا ثبت شده است.