حق و مسئولیت همگانی

 هر ساله 5 الی ۱۱ خرداد به عنوان هفته بدون دخانیات نامگذاری می‌شودو شعار امسال حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات، حق و مسئولیت همگانی است در نظر گرفته شده است.

  • استعمال دخانیات باعث بروز یا تشدید بیماری‌های خطرناکی مثل سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، ضایعات شنوایی و پوسیدگی دندان است.

متاسفانه سالیانه ۶ میلیون نفر در اثر مصرف مواد دخانی جان خود را از دست می‌دهند که حدود ۶۰۰ هزار مورد از این مرگ‌ها به دلیل مواجهه بادود دست دوم مواد دخانی رخ می‌دهداین نشان می‌دهد خطرات مواجهه با دود دخانی نیز کمتر از استعمال آن نیست.

* دستگاههای تهویه به طور کامل هوایی پاک فراهم نمی‌کنند و تنها راه محافظت ازطریق اماکن عاری از دخانیات است.

*روزانه ۱۵ میلیارد نخ سیگار در دنیا به فروش می‌رسد.

* یک درصد وزن توتون نیکوتین است.

* هر سیگار به طور متوسط دارای۸ تا ۹ میلی گرم نیکوتین است.

*هر سیگار 5/0 میلی گرم نیکوتین به مصرف کننده می دهد.

* سیگار بیش از نصف مصرف کنندگان خود را می‌کشد .

* سالانه۵ میلیون نفر در جهان از عوارض سیگار می‌میرند .

برای افزایش آگاهی و توانمندی خود و فرزندانتان و مشاوره در زمینه ترک دخانیات می توانید به روانشناسان و پزشکان مراکز جامع سلامت شهرستان آباده مراجعه نمایید . مشاوره روانشناسان به صورت رایگان می باشد .

              واحد سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان آباده