جلسه ای از جنس عشق و ایثار ؛ دورهمی فرهنگیان بازنشسته آباده

به گزارش نفیرنیوز #امیدرضانفر_خبرنگار_خبرگزاری_صداوسیما جلسه هم اندیشی مرتضی کریمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان آباده و شورای معاونین با فرهنگیان بازنشسته انجمن فرزانگان خرد، فرهنگیان بازنشسته انجمن ادبی آموزش و پرورش شهرستان و فرهنگیان بازنشسته همکار در سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ که در برنامه های سیستم تعلیم و تربیت در سال تحصیلی جاری با آموزش و پرورش همکاری داشتند برگزار شد.

در این نشست های هم اندیشی ، فرهنگیات پیشکسوت به خاطره گویی و بیان تجربیات موفق دوران خدمت پرداختند .

در پایان جلسه نیز از زحمات و خدمات فرهنگیان پیشکسوت حاضر در جلسه توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان آباده تجلیل به عمل آمد.

جای برگزاری برنامه هایی از این سبک سالها در آموزش و پرورش شهرستان آباده خالی بود که برگزاری برنامه های این چنینی نشان از قدرشناسی از مقام و جایگاه معلم پیشکسوت است که در امید آفرینی در جامعه بسیار موثر است.

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آباده در صدد برگزاری نشست بزرگ فرهنگیان پیشکسوت با حضور جمعی فرهنگیان بازنشسته سال های گذشته با همکاری کانون بازنشستگان در آینده نزدیک است.

منبع :   https://eitaa.com/omidabadeh