برخورد با دندانپزشکان متخلف در آباده

با ارسال مجدد تعرفه های دندانپزشکی به مطب های خصوصی شهرستان آباده، با تخلفات دندانپزشکی طبق قوانین و مقررات برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده، رئیس شبکه بهداشتی درمانی و آموزشی شهرستان آباده در این رابطه گفت: در راستای پیگیری مطالبات و شکایات مردمی در رابطه با عدم رعایت تعرفه های مصوب دندانپزشکی در شهرستان، تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان به مطب های خصوصی دندانپزشکی مجدد ارسال شد و از این تاریخ به بعد در صورت رعایت نشدن قوانین و اخذ هزینه دندانپزشکی مازاد بر این تعرفه ها، با متخلفان طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

دکتر«کامران مهدوی» افزود: در تمامی مطب های خصوصی، نصب این تعرفه ها در معرض دید مراجعان الزامی می باشد و از شهروندان درخواست می کنیم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این مطب ها را به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده، واحد نظارت بر درمان با شماره همراه ( عبدالرضا امیری 09173522387) و یا شماره تلفن رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان آباده  (07144368487) اطلاع دهند.