دوره نجات غریق درجه دو شمال فارس در آباده

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان آباده از برگزاری دوره نجات غریق درجه دو شمال فارس به میزبانی شهرستان آباده خبر داد

🔰محمد حسین کنعانی رئیس هیئت نجات غریق و غواصى شهرستان آباده در این خصوص گفت : با رایزنى صورت گرفته با هیئت نجات غریق و غواصى استان فارس و همچنین فدراسیون نجات غریق و غواصى جمهورى اسلامى ایران مبنی بر آمادگی شهرستان آباده در خصوص برگزاری دوره نجات غریق، این فدراسیون با موافقت هیئت استان با صدور مجوزی با درخواست هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان آباده موافقت نمود.

✅این کلاس ها در بازه زمانی ۱۵ ام تا ۲۴ ام مهرماه سال جاری به مدت ده روز به مدرسی محمد حسین کنعانی در دو استخر شهدا و کارگران آباده برگزار گردید و منجیان غریق ضمن تمرینات آماده سازی با جدید ترین متد نجات غریق که شامل: حمل غریق، حمل ضایعه نخاعی، عملیات احیا و حیات بخشی (CPR) و … آشنا شده و به تمرین و شبیه سازی پرداختند.

✅در پایان در روز دوشنبه ۲۴ مهرماه محمد حسین کنعانی مدرس دوره در حضور دکتر امیر حسین سخندانی رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان و مدرس ارشد فدراسیون و استاد جمال بندگانی دبیر هیئت نجات غریق و غواصى استان و مدرس فدراسیون امتحانات و آزمون هاى مربوط را برگزار که از ۱۵ نفر قبول شده در تست ورودی و حاضر در کلاس، تعداد ١٢ نفر از شرکت کنندگان در این دوره قبول و موفق به دریافت کارت کمک منجی غریق و نجات غریق درجه دو شدند .