پروژه های بهربرداری شده در دومین روز از هفته بسیج در شهرستان آباده

  1. بهره برداری از آسفالت گلزارشهدای سورمق : آسفالت گلزارشهدای سورمق بامتراژ ۲۵۰۰مترمربع و بااعتبار ۴میلیارد ریال باهمکاری شهرداری و شورای اسلامی شهرسورمق و بنیاد شهید و امورایثارگران مورد بهره برداری قرار گرفت

بهره برداری از آسفالت راه روستایی و بین مزارع روستای فیروزی : آسفالت راه روستایی و بین مزارع روستای فیروزی به متراژ ۱۴٠٠٠مترمربع و گلزارشهدای فیروزی به متراژ ۲۰۰۰مترمربع با اعتبار ۳٠میلیارد ریال با مشارکت دهیاری و شورای روستایی مورد بهره برداری قرار گرفت

بهره برداری از کانال آبرسانی کشاورزی روستای امیر آباد : کانال آبرسانی کشاورزی به متراژ ۳٠٠متربااعتبار ۲میلیارد ریال باهمکاری کشاورزان و دهیاری امیر آباد مورد بهره برداری قرار گرفت

بهره برداری از کانال سیمانی آبرسانی کشاورزی روستای فیض آباد : کانال سیمانی آبرسانی به متراژ ۶٠٠مترمربع در روستای فیض آباد شهرسورمق با مشارکت کشاورزان و جهادگران بسیجی ساخته شده است مورد بهره برداری قرار گرفت