مراسم استقبال از شهید گمنام در آباده / 20 آذر 1402