گزارش تصویری در حاشیه نماز جمعه آباده_ ۱۲ آبان‌ماه 1402

عکاس : علیرضا دانشور