پلمپ ۶ کارگاه ضایعات در آباده

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از روابط عمومی شهرداری آباده؛ دبیر کمیسیون ماده 55 شهرداری آباده اظهارداشت : با توجه به شکایت ها و درخواست های مکرر مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت کارگاه های جمع آوری ضایعات در بافت های مسکونی و بررسی در کمیسیون ماده 55، با دستور دادستانی محترم و همکاری اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی توسط واحد انضباط شهری شهرداری آباده ، تعداد6 کارگاه جمع آوری بازیافت در شهر آباده پلمپ شدند.