همتی عظیم در جهت ارتقاء آموزش و پرورش آباده

به گزارش نفیرنیوز ؛ مدیر جوان آموزش و پرورش به همراه فرماندار شهرستان آباده، جهت پیگیری برخی مطالبات با حضور در وزارت آموزش و پرورش و ضمن جلسه ای با وزیر پیگیری موارد زیر را خواستار شدند :
احداث دانشگاه فرهنگیان واحد دخترانه در آباده
محرومیت زدایی از مدارس کم برخوردار
تجهیز مدارس
ارتقای آموزش و پرورش آباده به معاونت مدیرکل
منطقه ۳ شدن آباده جهت پذیرش کنکور