دبیر ستاد احیا امربه معروف استان در آباده معرفی شد

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از  شهرام صفایی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ جلسه ستاد احیای امر به معروف شهرستان آباده با حضور حجت السلام گودرزی جانشین و محمودی معاونت امور شهرستان ستادامربه معروف ونهی از منکر استان فارس در محل فرمانداری ویژه شهرستان آباده برگزار شد دراین جلسه ابتدا سرهنگ منفرد فرمانده سپاه ناحیه آباده عملکرد این ستاد را تشریح کرد حجت السلام نورالدینی رییس دادگستری آباده در جلسه ستاد احیا امربه معروف ونهی از منکر گفت .امربه معروف برمی گردد به عملکردمسولان چرابامسولانی که تخلف می کند برخوردنمی شود .وظیفه اسلامی خودراانجام بدهیم مسولان خطاهای انجام میدهند ازطریق ستاد به آنها تذکرداده شود درپایان جلسه محمدجوادابوالحسنی به عنوان دبیر ستاداحیاامربه معروف استان درآباده معرفی شد