تجهیز آبشخور آهوی آباده !

جهت مجهزکردن هرچه بیشتر منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع آباده، آقای عباس عسکری با هزینه شخصی خود اقدام به اهدای یک آبشخور و همچنین نصب دوربین‌های حفاظتی برای این منطقه کرد.

این آبشخور به نام آهوی آباده و به یاد محیط‌بانان شهید ساخته شده است. مادر محیط‌بان شهید؛ محمد فرهمند نیز از این امکانات بازدید کرد.

گفتنی است این منطقه توسط محیط‌بانان و همیاران محیط زیست به شدت محافظت می‌شود.

منبع : آباده نما