راه یابی دانشجویان دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده به مقطع کارشناسی ارشد

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده، رئیس دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده در این رابطه عنوان کرد: در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری، چهار نفر از دانشجویانی که از دانشکده پرستاری آباده فارغ‌التحصیل شده بودند با استفاده از سهمیه یک درصد برتر دانشجویان استعداد های درخشان، به مقطع کارشناسی ارشد راه پیدا کردند.

اسامی دانشجویان راه یافته به مقطع کارشناسی ارشد : «محمد رضا نعمت اللهی» در رشته کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه، «محمد رضا کشاورز» رشته کارشناسی ارشد پرستاری گرایش سالمندی،«مهتاب آغاز» کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه نوزادان و «زیبا رستم پور» در کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت های ویژه قبول شدند.

بهنام مسموعی در ادامه گفت: این تعداد قبولی از دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) شهرستان آباده قابل توجه می باشد و باید از همت و تلاش این دانشجویان تقدیر کرد.