مراسم تششیع طلبه مخلص و فعال فرهنگی در شهرستان آباده

مراسم تششع عنصر فعال فرهنگی و طلبه مخلص، میلاد مسعودی با حضور گسترده مردم شهرستان آباده در گلزار شهدای آباده برگزار شد.

میلاد مسعودی عضو جبهه انقلاب فرهنگی و در مقطعی مسئول اکران فیلم های جشنواره عمار در شهرستان آباده و همچنین یکی از مدیران دارالقرآن نور شهرستان آباده بود.

شادی روحش صلوات