خدمات رایگان مشاوره شیر دهی برای مادران در شهرستان آباده

با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر برای کودکان زیر 2 سال، 2 اتاق مشاوره شیر دهی  در شهرستان آباده دایر می باشد.

1-مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر(عج)  شماره (1) جنب بانک رفاه مرکزی، واحد سلامت خانواده

2-مرکز خدمات جامع سلامت سید الشهداء (ع) شماره (2) واقع در صادق آباد واحد سلامت خانواده

ضمناً کلیه زنان باردار و مادران شیرده می توانند در کلاس های آمادگی برای زایمان در پایگاه های سلامت خانه های بهداشت جهت دریافت مشاوره شیردهی و آموزش های مربوطه شرکت می کنند .

16-10 مرداد هفته تغذیه با شیر مادر گرامی باد.