برگزاری مانور امداد و نجات در آباده

شهردار آباده گفت: در این مانور که در محل ایستگاه گاز این شهر برگزار شد ، آتش نشانان شهرداری آباده ، مهارت های چگونگی حمل مصدوم از ارتفاع و نجات مصدوم در شرایط سخت را تمرین کردند.