غده کوچک پروانه ای شکل !!

روز جهانی تیروئیددر 25 می ( 4 خرداد 1402) برای افزایش آگاهی در مورد این غده حیاتی در بدن نامگذاری شده است. پساز آن هفته اطلاع رسانی تیرویید برگزار گردید و در بعضی از کشور ها ماه اطلاع رسانی تیرویید وجود دارند.هدف این روز و هفته،  ایجاد آگاهی و ترغیب مردم به صحبت در مورد شرایط تیروئید، علل آن و گزینه های درمانی موجود است. روز جهانی تیروئید همچنین به مردم در مورد اهمیت تیروئید از نظر سلامت عمومی آموزش می دهد.

در ایران، نیز، با توجه به شیوع بالای اختلالات تیروئیدی، هر ساله روز بین المللی تیرویید و هفته اطلاع رسانی آن مورد توجه قرار می گیرد و اقدامات آموزشی همگانی اعمال می شود.

غده تیروئیدیک غده کوچک در نزدیکی قاعده گردن است. این غده پروانه ای شکل دو هورمون تولید می کند: تیروکسین و تری یدوتیرونین. اگرچه تیروئید یک غده کوچک است، اما تأثیر قابل توجهی بر سلامت فرد دارد.

نقش اصلی تیروئید تنظیم متابولیسم بدن است. اکثر مردم متابولیسم را با میزان موثر کالری سوزی یکسان می دانند. با این حال، متابولیسم بر دمای بدن و ضربان قلب تأثیر می گذارد. هنگامی که شما به بیماری تیروئید مبتلا هستید، بر میزان متابولیسم شما تأثیر می گذارد

اختلالات تیروئید می تواند موجب تولید بسیار کم یا بیش از حد هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین شوهنگامی که بدن شما هورمون تیرویید ناکافی تولید می کند، شما دچار کم کاری تیروئید هستید. هر دوی این اختلالات خطرناک هستند و باید توسط پزشک معالجه شوند.گره های تیروییدی هم می توانند بدخیم شوند و پیامدهای مهمی در بر داشته باشد.التهاب تیرویید هم می تواند منجر به بروز  کم کاری تیرویید و عوارض آن شود

بله، پرکاری تیرویید قابل درمان دائمی است. پرکاری تیروئید را می توان با برداشتن تیروئید از طریق جراحی یا با از بین بردنتیروئید از طریق دارو درمان کرد. با این حال، اگر تیروئید شما آسیب دیده یا برداشته شود، تا پایان عمر به درمان جایگزینی هورمون تیروئید نیاز خواهید داشت

5 واقعیت جالب در ارتباط با غده تیرویید

  • پروانه ای در بدن

غده تیروئید زیبا و شبیه پروانه است.

  • تنظیم سرعت سوخت و ساز بدن

غده تیروئید هورمون هایی را تولید می کند که بر سوخت و ساز بدن و همچنین سرعت یا کندی عملکرد اندام ها تأثیر می گذارد.

  • نیازمند ید

ید برای عملکرد صحیح تیرویید مورد نیاز است.

  • تیرویید هیجان زده

هنگامی که تیروئید بیش از حد فعال است، مقدار زیادی هورمون تیروئید تولید می کند و این پدیده در پرکاری و التهاب تیرویید دیده می شود.

  • امکان حذف تیرویید وجود دارد؟

در برخی از شرایط پزشکی، مانند سرطان و یا وجود گره ها و کیست های بزرگ و متعدد در تیرویید، ممکن است نیاز به برداشتن تیروئید باشد. بعد از جراحی تیرویید اغلب نیاز به مصرف قرص لووتیروکسین برای جبران کمبود هورمون تیروکسین وجود دارد.

مرکز بهداشت آباده – واحد مراقبت وپیشگیری از بیماری های غیر واگیر