اَنگ و تبعیض را متوقف کنید!! / به مناسبت روز جهانی مواد مخدر

مردم اول : انگ و تبعیض را متوقف کنید، پیشگیری را تقویت کنید

روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر یا روز جهانی مواد مخدر هر سال در 26 ژوئن(پنجم تیر ماه) برای تقویت اقدام و همکاری در دستیابی به جهانی، عاری از سوء مصرف مواد مخدر نامگذاری شده است. مشکل جهانی مواد مخدر یک مسئله پیچیده است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از افرادی که مواد مخدر مصرف می کنند با انگ و تبعیض مواجه می شوند که می تواند به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب بیشتری وارد کند و آنها را از دسترسی به کمک مورد نیاز باز دارد.

روز جهانی مواد مخدر امسال فراخوانی است برای:

افزایش آگاهی در مورد تأثیر منفی انگ و تبعیض بر افراد مصرف کننده مواد مخدر و خانواده های آنها.

افزایش آگاهی در مورد اپیدمی های ایدز و هپاتیت در میان افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند، برنامه های پیشگیری از HIV و هپاتیت را گسترش و تقویت می کند.

خدمات داوطلبانه مبتنی بر شواهد را برای همه افرادی که مواد مخدر مصرف می کنند، ترویج کنید.

آموزش در مورد اختلالات مصرف مواد مخدر، درمان های موجود و اهمیت مداخله و حمایت اولیه.

از جایگزین های حبس برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، مانند درمان و خدمات مبتنی بر جامعه حمایت کنید.

مبارزه با انگ و تبعیض با ترویج زبان و نگرش های محترمانه و بدون قضاوت.

توانمندسازی جوانان و جوامع برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر و اعتیاد.

روز شمار هفته مبارزه با مواد مخدرسال 1402

سه شنبه 30 خرداد : مشارکت همگانی ، خیرین ،مبارزه اجتماع محور با مواد مخدر

چهارشنبه 31 خرداد:میثاق با ولایت ، تلاش جهادی،مبارزه همه جانبه با مواد مخدر

پنج شنبه 1 تیر : ایثارگران ، شهدا ، پیشگامان جامعه سالم و عاری از اعتیاد

جمعه 2 تیر:معنویت ، ورزش ، پیشگیری از اعتیاد

شنبه3 تیر:ایمان امید،یاریگران زندگی، پیشگیری از اعتیاد

یک شنبه 4 تیر: درمان های نوین ، اشتغال ، صیانت از بهبودیافتگان

دوشنبه 5 تیر : مبارزه هوشمند و دانش بنیان ، عزم بین المللی ، پیشگیری از اعتیاد

واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان آباده