هفته جهانی واکسیناسیون

چهارم لغایت دهم اردیبهشت ماه (24 تا 30 آوریل) با هدف ترویج استفاده از واکسن و در راستای محافظت مردم  در برابر بیماری های واگیر دار، هفته جهانی  “ایمن سازی ” نام گذاری شده است.

بعضی از بیماری ها که امروزه نامشان آشنا است به اندزه قرن ها و هزاره ها قدمت دارند. یکی از مصادیق این بیماری ها بیماری آبله است که اولین واکسن در سال 1796 علیه بیماری کشنده آبله ساخته شده و این بیماری در سال 1980 در نتیجه واکسیناسیون در سطح جهانی ریشه کن شد.

واکسیناسیون به عنوان یکی از موفق ترین و اثر بخش ترین مداخلات بهداشتی شناخته شده و به حفظ جان میلیون ها نفر در جهان کمک میکند.

واکسن یک فراورده زیستی است که در برابر یک بیماری میکروبی مشخص ایمنی فعال اکتسابی تولید می کند. در طی دو قرن گذشته تولید صد ها نوع واکسن برای مهار بیماری ها باعث شده است که میلیاردها انسان عمر طولانی تری داشته باشند.

معروف ترین بیماری هایی که واکسن دارندف مانند: آبله سه گانه(دیفتری، کزاز، سیاه سرفه)، فلج اطفال، سل، MMR  (سرخک، سرخجه و اوریون) هپاتیت B، مننژیت،مننگوکوکی، آنفولانزا، تب زرد، هاری و کرونا می باشد.

تاریخچه واکسن ایران در سال 1322 که بامایه کوبی آبله آغاز شد و در سال 1363 برنامه واکسیناسیون سراسری در ایران سازماندهی منسجم تری یافت و افرادمختلف از نوزادان تا بزرگسالان واکسینه شدند.

در حال حاضر برنامه واکسناسیون کشوری برای کودکان متولد شده تا سن ورود به مدرسه علیه 10 بیماری با نام های هپاتیت B، فج اطفال، سل، دیفتری، کزاز،سیاه سرفه، هموفیلی آنفولانزا، سرخک، سرخجه و اوریون انجام می شود.

در شهرستان آباده سالانه برای کودکان، زنان باردار، بیماران، سربازان وظیفه و سایر گروه ها در حدود 26000 تزریق واکسن انجام می شود و از ابتدای تزریق واکسن علیه ویروس کرونا تا کنون تعداد203831 واکسن تزریق شده است.

 واحد مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت شهرستان آباده