پذیرش تمام درمانگاه های شبانه روزی آباده در ایام نوروز

تمامی درمانگاه های شبانه روزی در ایام نوروز به عنوان اورژانس ۲۴ ساعته، بیماران را به صورت ۷۰_۳۰ پذیرش کنند.

به دستور دکتر«عباس رضاییان زاده» معاون بهداشت و رییس مرکز بهداشت استان و استناد مصوبه کمیته داوری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۲/۱/۱۴ تمامی درمانگاه های شبانه روزی در ایام نوروز به عنوان اورژانس به صورت ۲۴ ساعته تلقی گردیده و بیماران دارای پزشک خانواده شهری در تمامی ساعات شبانه روز به صورت ۷۰_۳۰ پذیرش و ویزیت نمایند.. «روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده »