گشت مشترک ستاد تنظیم بازار در جمعه بازار آباده

در راستای گشت مشترک ترکیبی ستاد تنظیم بازار – تداوم طرح نظارتی و تشدید بازرسی ها از جمعه بازار در روز سرد برفی زمستانی هفتم بهمن ماه ۱۴۰۱؛
به گزارش نفیرنیوز و به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان آباده:
در راستای تشدید بازرسی ها از بازارهای هفتگی سطح شهرستان و نظر به تأکید فرماندار شهرستان و ریاست اداره صمت مبنی بر نظارت مستمر بر قیمت‌ها و طرح تشدید بازرسی ، در مورخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱؛ بازرسین اتاق اصناف، اداره صمت و بسیج اصناف، نمایندگان و هیأت رییسه اتاق اصناف و دایره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی از جمعه بازار آباده بازدید بعمل آورده و نسبت به بررسی فاکتورها ، قیمت اجناس و رعایت
قوانین نظام صنفی اقدام نموده ، قیمت ها مطابق ماهیت بازارهای روز اصلاح گردید و با متخلفین مطابق مقررات برخورد گردید.