واکسیناسیون رایگان طیور بومی در آباده

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان آباده از اجرای برنامه جهادی واکسیناسیون رایگان علیه بیماری نیوکاسل طیور بومی، در مناطق روستایی شهرستان آباده خبر داد. قدرت بهرامی اظهار افزود: .این طرح توسط اداره دامپزشکی با همکاری و استفاده از توان نیروهای ارزشمند بسیجی کلینیک سیار دامپزشکی در قالب طرح رزمایش فجر خودکفایی در حال اجرا میباشد.

به گفته وی این برنامه جهادی با هدف حمایت و پشتیبانی از اقتصاد و معیشت قشر پرتلاش و زحمتکش روستایی و همچنین بمنظور کنترل بهداشتی بیماری نیوکاسل و جلوگیری از سرایت آن به سایر جمعیت‌های طیور بومی، صنعتی سایر ماکیان در دهه فجر سال جاری و با پوشش کامل واکسیناسیون طیور بومی شهرستان ادامه خواهد یافت. این مقام مسئول یادآور شد: در این طرح انواع طیور بومی از جمله مرغ خروس بوقلمون غاز اردک و کبوتر تحت پوشش واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل قرار میگیرند بهرامی در پایان افزود بیماری نیوکاسل از جمله بیماری‌های ویروسی کشنده و زیانبار جمعیت طیور می باشد که در صورت بروز و انتشار تلفات و خسارات زیانباری را به جمعیت طیور بومی و طیور صنعتی وارد خواهد آورد.