بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری به مبلغ 150 میلیارد تومان

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از آباده‌نما؛ شهردار آباده گفت: بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری به مبلغ 150 میلیارد تومان برای بررسی به شورای اسلامی آباده تحویل داده شد. شهردار آباده در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال 1402 به شورا گفت: سرانه هر شهروند آباده ای بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 هر نفر25 میلیون ریال محاسبه شده است. وی میزان بودجه عمرانی را 80 میلیارد تومان (حدود 53 درصد) و میزان بودجه جاری را 64 میلیارد تومان( حدود42 درصد)از بودجه 150 میلیارد تومانی عنوان کرد و افزود:7درصد باقیمانده بودجه مربوط به تعهدات قطعی شده سنوات قبل وبازپرداخت اقساط وام می باشد. وی مهم ترین سیاست کلی بودجه تقدیمی شهرداری آباده را اینگونه برشمرد:

🔹افزایش پروژه های عمرانی با اولویت اتمام پروژه های ناتمام شهرداری

🔹 توانمندسازی و توسعه خدمات غیر حضوری شهرداری با بکارگیری ابزارها و سامانه یکپارچه و توسعه زیرساخت های مرتبط

🔹افزایش نشاط و سرزندگی فرهنگی و فضیلت های اجتماعی، هم افزایی و تقویت همکاری بین دستگاه های اجرایی

🔹افزایش بهره وری منابع و سرمایه شهرداری و نیروی انسانی و توانمندسازی آنها

🔹گسترش آموزش و مهارت های شهروند مدار و توانمندسازی اجتماعات محلی همسو با نیازهای توسعه شهر

🔹 اولویت بخشی به محرومیت زدایی از بافت های ناکارآمدو محلات کم برخوردار با پیشبرد پرشتاب طرح های محرک توسعه پایدار

🔹عدالت در توزیع خدمات،امنیت داده ها در شهرداری و رعایت اصول پدافند غیر عامل در تمام حوزه ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات

🔹 برقراری تعادل و تناسب در زیر ساخت های حمل و نقل درون شهری