گزارش تصویری پیاده روی جاماندگان اربعین 1401 / شهرستان آباده