جامعه ایمن

سوانح و حوادث و به ویژه حوادث ترافیکی در ایران از اصلی­ترین عوامل مرگ و ناتوانی (سومین علت)  محسوب می شود. براساس آخرین شواهد موجود ، بیشترین سال­های از دست رفته عمر به دلیل حوادث اتفاق می افتد و از آن جایی که بیشتر مرگ­های ناشی از سوانح و حوادث در سنین پائین رخ می دهند، بار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به جامعه تحمیل می کنند.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت جامعه ، وظیفه پیشگیری از مرگ و ناتوانی ناشی از سوانح و حوادث را به عهده دارد. با این وجود بخش قابل توجهی از مداخلات موثر بر کاهش بروز و حوادث و عواقب ناشی از آنها در خارج از حیطه اختیار و مسئولیت وزارت بهداشت قرار دارد. نظام سلامت، سازمان­های دولتی ، خصوصی ، مردم نهاد و جامعه مدنی ، ذینفعان کلیدی برنامه­های پیشگیری از سوانح و حوادث محسوب می شوند و هماهنگی بین­بخشی  بین ساختارهای فوق ، نقش موثری بر موفقیت این برنامه ایفا می کند. به همین سبب وزارت بهداشت تلاش دارد با استفاده از ظرفیت موجود در دانشگاه­های علوم پزشکی و شبکه­های بهداشت و درمان کشور و کارگروه­های سلامت و امنیت غذایی در استان­ها و شهرستان­ها ، این رویکرد بین­بخشی را تقویت نماید.

از طرف دیگر ، کشورهایی که موفق به کاهش مستمر حوادث به خصوص حوادث ترافیکی شده­اند ، مدیریت حوادث را از سطوح ملی به منطقه­ای و حتی محلی کاهش داده و برنامه­های مبتنی بر جامعه را در سطح محلی نهادینه کرده­اند.انتقال مدیریت حوادث از کلان به خرد با پشتیبانی قانونی و نظارت مستمر و سازمان یافته، رویکردی است که کشورهای موفق آن را تجربه کرده و به صورت مقرون به صرفه، مصدومین ، مرگ­ها و معلولیت­های ناشی از حوادث را کاهش داده­اند.

برنامه ” جامعه ایمن” تلاش دارد با برخورداری از این رویکرد ، راه را برای ارتقا ایمنی در جامعه هموار کرده و پیوندی میان دست اندرکاران مدیریت پیشگیری از حوادث به وجود آورد ، به طوری که در سایه برنامه­ای واحد ، هریک از سازمان­ها و نهادهای ذیربط ، پیشگیری از حوادث و کاهش آسیب­ها و مرگ­های ناشی از آنها را مسئولیت خود دانسته و در اجرای برنامه جامعه ایمن سهیم باشند. برنامه ” جامعه ایمن ” دیدگاه همه جانبه­ای در مدیریت حوادث دارد و ضمن در نظر گرفتن نفع همگانی ، راهبردهای مناسب و معطوف به هدف را پیش رو قرار می دهد و شرایط را برای به ظهور رساندن عزم ملی در ارتقا ایمنی جامعه فراهم می­کند.

مرکز بهداشت شهرستان آباده- واحد پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر