حواشی جراحی اقتصادی دولت

طی ماه های اخیر طرح جراحی اقتصادی دولت، به دلیل ایجاد فشار بر روی اقشار مختلف مردم،موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. در بیانی ساده باید گفت : در حال حاضر شرایط پیچیده اقتصادی حاکم بر ایران به دلیل برخی سوء مدیریت ها و دنیا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، تفکیک و توضیح عوامل فشار بر معیشت مردم، کاری بسیار سخت و تخصصی است. اما بر حسب وظیفه و درحد توان ، در ادامه این مطلب به چند نکته جهت تنویر افکار عمومی اشاره خواهد شد.روسیه و اوکراین از بزرگترین صادرکنندگان گندم به دنیا (حدود 60 درصد)هستند و جنگ این دو باعث مشکلاتی برای برخی کشورهای دریافت کننده گندم بوجود آورده است به حدی که در کشورهای همسایه ایران مثل پاکستان هر کیسه آرد به حدود 10 برابر قیمت رسیده است.

نکته دوم این که در کشور ما به دلیل حمایت های دولتی، گندم و آرد با قیمت مناسب به نسبت سایر کشورهای همسایه دردسترس می باشد.از این رو برخی سودجویان و فرصت طلبان بدون توجه به شرایط اقتصادی، اقدام به خروج آرد و گندم از کشور و فروش آن به قیمت چندین برابر در کشورهای همسایه کرده اند و متاسفانه در روز های اخیر شاهد احتکار بیش از دو تن آرد دولتی در منزل شخصی در آباده بودیم!!!

 البته برخی تدابیر برای مقابله با این قاچاق طی سال ها صورت گرفته است اما بستن راه قاچاق راهکار رفع این مشکل است نه مبارزه با قاچاقچی که هر روز ترفند جدیدی برای پر کردن جیب خود به کار می بندد!

نکته سوم این که آیا معقول است کسی که پول بیشتری دارد شامل حمایت بیشتر دولتی شود؟؟!!

قبلا اقلامی مثل بنزین ، آرد ، مرغ ، روغن و … که شامل یارانه دولتی بوده اند به نحوی بود که مثلا اگر کسی نسبت به وضع مالی خود 3 دستگاه خودرو داشت در ماه 3 یارانه بنزین دریافت می کرد و کسی که بدلیل وضع مالی ضعیف، ماشین نداشت از این یارانه محروم بود، به این معنا که اگر هر چه بیشتر داشته باشید یارانه شما بیشتر است!!! و این قاعده با هر منطقی قابل پذیرش نیست!

 

ادامه در یادداشتی دیگر…

 

 

دهقانی