نامگذاری خیابان هلال احمر در آباده

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از روابط عمومی هلال احمر شهرستان آباده ؛ به مناسبت هفته هلال احمر جمعی از پرسنل، امداگران، نجاتگران، داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان آباده در دفتر شورای شهر آباده حاضر شده و با ایشان دیدار نمودند.
در ابتدا علی اکبر بهجت رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گزارشی از فعالیت های شاخص در سال گذشته ارائه نمود.
در ادامه رئیس شورای شهر آباده به نیابت از اعضا شورا ضمن تبریک هفته هلال احمر و صلیب سرخ به بیان اهمیت و نقش پر رنگ جمعیت هلال احمر در حوادث و سوانح پرداختندو از زحمات پرسنل و اعضا قدر دانی کرد.
در پایان اعضا شورا نظر مساعد خود را درخصوص نامگذاری یکی از خیابان های شهر به نام هلال احمر اعلام نمودند.