دوران فرماندهی او فرا می‌رسد / سلام فرمانده

چند سطری درباب سرود سلام فرمانده

دوران فرماندهی او فرا می‌رسد

دلها در تصرف اوست؛ این حجم از فراگیری یک سرود در سراسر کشور حتی دیگر کشورها که اینطور به دل ها بنشیند و در نفوس رسوخ کند و هر روز بدون ملال از تکراری شدن بر زبان نه تنها نوجوانان که دل همه مردم جاری شود؛ آنهم اثری که از یک شهرستان کوچک و توسط یک تیم بی ادعا تولید شده …
آری همه گیری این سرود از جنس اربعین است .
در تمام این سالها خیلی آثار مذهبی و هنری توسط مدعیان تولید شده ، اما با این گستردگی بر زبان ها نیفتاد….
دل ما و تجربه های تاریخی گواهی می‌دهد کاری برای امام عصر(عج) نمیتواند بدون عنایت او اینطور زمزمه کوچه و خیابان بچه شیعه ها شود ،
به نظر می‌رسد این یک گواهی و اشاره رمز آلود از جانب خود اوست؛ همو که دلها به دست اوست .
“سلام فرمانده”
ان شا الله این نسل همان هایی هستند که به فرمانده اصلی سلام خواهند کرد …
چطور میشه هزاران هزار بچه ۹_۱۰ ساله بریزن تو خیابون ها و میدون های شهرها و کشورهای مختلف فریاد بزنن : بیا ،
بیا یارت میشم هوادارت میشم گرفتارت میشم با همین قد کوچیکم سردارت میشم …
مگر همچین چیزی در تمام هزار و صد و اندی سال غیبت و در جهان تشیع سابقه داشته؟؟
اشک های این دختر و پسر بچه های ۷_ ۸ ساله موقع خواندن این سرود گواه این ماجراست ، مگر موقع اجرای هر سرودی بچه ها گریه می‌کنند !؟؟ واقعیت اینکه چشم های ما شاید درست نمیبینه که پدیده یکتا در راهه ، امر حضرت رو همین جنس کارهای بی ادعا پیش خواهد برد و مقبول درگه ش خواهد افتاد ان شاالله..
این نوای فراگیر ، یک نشانه است از فرمانده ای که در راه است و نسل نوجوانی که در آینده جوانی اش به فرمانده موعودش سلام خواهد کرد و ان شاالله او را یاری خواهند کرد …