بانوان کاراته کا شهرستان آباده دو سکوی مسابقات استانی را از آن خود کردند

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان آباده زینب دانشور و زهرا کاویانی با مربیگری شکوفه صمیمی در مسابقات استعدادهای برتر استان فارس که به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد شرکت کردند و در پایان زینب دانشور و زهرا کاویانی بترتیب مقامهای دوم و سوم این رقابت ها را از آن خود کردند همچنین زینب دانشور جواز حضور در اردوی تیم استان فارس را بدست آورد.

(آباده در گذر زمان)