پیاده روی باشکوه جاماندگان اربعین در آباده / گزارش تصویری

گزارشگر : حامد دهقانی / پنجم مهرماه 1400