تقدیر از برترین های پویش مداحان کوچک در شهرستان آباده

پویش مداحان کوچک با همکاری کانون تخصصی فاطر و کانون فرهنگی مسجد جامع آباده و با محوریت مداحی پسران خردسال در شهرستان آباده برگزار شد.
در این پویش نوجوانان زیر 15 سال با ارسال مداحی و مرثیه خوانی خود در پویش شرکت نموده و 5 نفر برتر در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه هدایای خود را از دست امام جمعه آباده دریافت نمودند.

اسامی برندگان مسابقه :

حسین حکیمیان 13 ساله از آباده

ابوالفضل چوبینه ، ۱۲ساله  از آباده

محمدحسین کدیور ۹ساله از آباده

محمدرضا سبزعلیان 13 ساله از آباده

محمدرضا محرابی 11 ساله از آباده