نیما ثابت کردکه معلولیت تجسم اراده است

«معلولیت»، واژه‌ای است که بیشتر در ذهن ما به معنای یک ناتوانی معنی می‌شود و می‌تواند مشکلاتی را برای فرد معلول ایجاد کند، اما معلولان سرتاسر دنیا، بارها این را به اثبات رسانده‌اند که معلولیت، محدودیت نیست.
با اعلام سوم دسامبر، به عنوا روز جهانی معلولان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی، بارقه‌ی امیدی در روح و روان آحاد این جامعه دمیده شد.
هدف از برگزاری این روز، تعمیم شناخت جوامع و اقشار مردم از نیازها و فعالیت‌های معلولان و نیز، آشنا شدن معلولان با حقوق مادی و معنوی خود و چاره‌اندیشی برای رفعه موانع و آسیب‌ها بود.
بهمین منظوراین به دیدن کودکی رفیتم که بااینکه مادرزادی بایک دست کارهای خودراانجام میدهد به کارهای هنری هم علاقه نشان داده وبا کشیدن نقاشی توانسته است هنرخودرابرخ دیگران بکشد.

مادرنیما دراین رابطه می گوید :
سید نیما رجائی رامشه به علت مادر زاد بودن دست چپ خود را از ارنج به پاین نداره ولی اون پسر بسیار باهوش و مهربان هس و از بچگی به نقاشی علاقه داشت هر وقت کتاب قصه برایش تهیه میکردم از اون نقاشی میکرد وبعد که بزرگ تر شد با موبایل از اینترنت عکس دانلود میکرد و نقاشی میکرد هیچ کلاسی نرفته چون هزینه مالی نذاشته.انگیزه اش از نقاشی کردن معرفی فرهنگ وهنر و تاریخ کشور عزیزمان ایران به جهانیان است او علاقه زیادی به هنر وموسیقی به خصوص هنر نقاشی دارد.

خبرنگار : محمدکریم آمالی