پایان برداشت گل محمدی از بوستان های شهرستان آباده

گل محمدی گیاهی مقاوم به کم آبی، آفات و امراض می باشد که علاوه بر خواص درمانی دارای ارزش صادرات، جذب توریست و اشتغالزایی است.
امینی مدیر جهاد کشاورزی در گفتگویی با صفایی خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در آباده گفت:در سال زراعی نود ونه در شهرستان آباده حدود دویست ونود وهشت هکتار به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده است که از این مقدار شصت و چهار هکتار بوستان گل محمدی داریم که برداشت گل از اول اردیبهشت ماه در آباده آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.کشاورزان آباده ای استقابل خوبی از کاشت این گل خوش بو کرده اند.جهادکشاورزی آباده نیز برای توسعه و فرآوری گل محمدی برنامه هایی دارد.امینی مدیر جهاددر این ارتباط گفت:برای فرآوری مجوز مشاغل خانگی داده می شود.غنچه خشک، مایع گلاب، روغن واسانس از فرآورده های گل محمدی است.در شهرستان آباده بیش از شصت وچهارهکتار به کشت گل محمدی اختصاص داده شده است.

منبع : آباده در گذر زمان