تشکیل انجمن خبر و رسانه برای اولین بار در شهرستان آباده

به گزارش نفیرنیوز؛ طی جلسه ای با حضور ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب رسانه شهرستان آباده، تشکیل انجمن خبر و رسانه شهرستان آباده کلید خورد.
در این جلسه ضمن معرفی کاندیداهایی برای قبول مسئولیت دبیری این انجمن و پس از رای گیری، شهرام صفایی،خبرنگار صداوسیمای فارس در آباده به عنوان مسئول انجمن انتخاب گردید.
گفتنی است اهم وظایف انجمن خبر و رسانه، تسهیل در فعالیت ها و ارتباطات خبرنگاران با مردم و مسئولین و همچنین ساماندهی اخبار و اطلاعات سطح شهر می باشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آباده گفت : صیانت از حقوق خبرنگاران تنها با تشکیل انجمن خبر و رسانه در شهرستان میسر خواهد بود .

هادی فرخی ضمن قول تجهیز اتاقی در مکان قبلی اداره فرهنگ و ارشاد جهت دفتر این انجمن افزود : پیگیری مسائل صنفی خبرنگاران با حمایت این اداره، بر عهده انجمن خبرورسانه خواهد بود.