بیانیه فرمانده انتظامی شهرستان آباده در حمایت از بسیجیان

سرهنگ مسعودی باتاکید برآنکه بسیجیان عزیز بازوان پرتوان امنیتی سپاه پاسداران وناجا بوده که بدون هیچ چشم داشتی ازجان ومال وناموس مردم دفاع میکنند ،افزود: تعرض، تعدی،تهدید،به آنها به منزله عبور ازخط قرمز ناجا می باشد و باهنجار شکنان به شدت برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: امروز حجم زیادی از بسیجیان برای کمک به نیروی انتظامی در تامین امنیت محلات سازماندهی شدند و این امر با تعامل دستگاه قضایی و وزارت کشور پیگیری می‌شود که تاکنون دستاورد‌های بسیار خوبی نیزدرراستای نظم و امنیت کشور به همراه داشته است.
سرهنگ مسعودی افزود :ناجا ،سپاه وبسیج ازمردم، وبرای مردم است وبا روحیه ومنش انقلابی قانون را اجرا می کنند .
وی با بیان اینکه هرگونه شرارت اراذل واوباش و معترضین وتهدیدکنندگان به شدت برخورد می شود تاکید کرد: برخورد باآنان عبرت آمیز خواهد بود.