آغاز واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال در روستاهای شهرستان آباده

واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال در اولین روستای شهرستان انجام شد.

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از  روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آباده، معاون بهداشت شبکه از واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال در اولین روستا خبرداد وگفت: امروز شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال روستای حشمتیه انجام شد.

دکتر«حمید کریمی» اضافه کرد: انجام واکسیناسیون از اولویت های اصلی مجموعه سلامت شهرستان می باشد و بهداشت ودرمان از تمامی ظرفیت ها برای اجرای این امر مهم استفاده می کند که امیدواریم با تامین واکسن، در دیگر شهرها و روستاها واکسیناسیون انجام گیرد.